Veenkennis

Veenkennis

Veenkennis werkt aan duurzaam land- en watergebruik in veenlandschappen.

Diensten

Paludicultuur en natte teelten voor het veenweidegebied

Het veen moet nat, maar de huidige landbouw past daar niet bij. We moeten dus op zoek naar andere vormen en gewassen die wel passen bij natte omstandigheden. Ik help met conceptontwikkeling, subsidieaanvraag en projectleiding van dergelijke projecten.

Toegepast onderzoek aan bodem, water en biodiversiteit

Alleen op basis van goede kennis krijg je handelingsperspectief in beeld. Denk bijvoorbeeld aan wat het effect van vernatting is op bodem- en waterkwaliteit, broeikasgasemissies en biodiversiteit. Vanuit ruim 20 jaar ervaring zet ik toegepast onderzoek op, leid ik dit en/of voer ik het uit.

Landschapsecologische systeemanalyses

Voor grotere projecten of natuurbeheer en -herstel is inzicht in de ecologische samenhang van het landschap cruciaal. Dit vormt de basis voor goed land-, water- en natuurbeheer. Dit is het onderwerp van landschapsecologische of ecohydrologische systeemanalyses. Ik heb ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van dergelijke onderzoeken, maar ook in het onderwijzen hiervan. Vanuit mijn ervaring en visie hierop initieerde ik het leerboek "Landschapsecologie. Laag voor laag leren combineren".

Over Veenkennis

Veenkennis is het eenmansbedrijf van Jasper van Belle. Ik ben een landschapsecoloog, gespecialiseerd in veengebieden.

Vanuit meer dan 20 jaar ervaring ontwikkel en leid ik onderzoeks-,  innovatie- en herstelprojecten rond water- en natuurbeheer en paludicultuur / natte teelten.

Sinds 2016 werk ik vooral aan de ontwikkeling van paludicultuur. Naast hoe je kunt telen in het moeras, richt ik me op de ecosysteemdiensten die dit oplevert: verminderde broeikasgasuitstoot, betere waterkwaliteit, en meer waterberging. Om breed opgepakt te worden moet er ook een verdienmodel aan hangen. Daaraan werk ik mee via twee sporen: betaling voor de geteelde biomassa en betaling voor de geleverde ecosysteemdiensten. De bekendste voorbeelden hiervan zijn toepassing van biomassa als biobased bouwmateriaal en Carbon Credits. Dit deed ik als projectleider of onderzoeker in regionale, nationale en internationale projecten: Better Wetter, VIP-NL, CANAPE, Carbon Connects en CarePeat.

Daarnaast werkte ik als docent ecologie bij een HBO-opleiding Milieukunde. In een eerdere baan werkte ik als adviseur ecologie voor een adviesbureau. Hier werkte ik aan (natuur)beheer- en inrichtingsplannen en ecologische effectenstudies. Daarvoor werkte ik als onderzoeker bij een universiteit.

2022-06 - Paoloregel Samonte1_xs

Contactgegevens

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name